POZYSKANIE
FINANSOWANIA
I DORADZTWO
FINANSOWE

Specjalistyczne doradztwo

Pomagamy w pozyskaniu finansowania zarówno od inwestorów instytucjonalnych, jak i prywatnych, w formie kapitału (equity) lub finansowania dłużnego (bankowego, obligacyjnego, finansowanie mezzanine). Specjalizujemy się w realizacji dużych projektów inwestycyjnych i pomagamy w przeprowadzeniu skutecznych negocjacji pod względem parametrów finansowych i pozafinansowych.

Świadczymy usługi modelowania finansowego zgodnie ze standardami wymaganymi przez banki. Skutecznie przeprowadzamy procesy refinansowania, konsolidacji finansowania oraz pozyskiwania finansowania na cele inwestycyjne lub obrotowe.